KingOfPopMJ -

This Is It Blu Ray trailer!

Du kan bland annat se Michael dansa loss i studion och klipp från både Dirty Diana och MJ Air! Trailern är inte officiell, utan en fan made. Hur dom nya klippen kommit ut är dock oklart, men en sak är säker, Blu Ray utgåvan kommer bli grym! Se videon och kommentera nedan!

källa:jacksonthrill.se


The Jacksons: American Dream Del 18

wow hehhe det var länge sen jag satte upp ett klipp från filmen
men här är iaf Del 18! :) enjoy!

This is it omslagen

Sony har släppt dom officiella omslagen för This is it på DVD/Blu Ray och Special Collectors Edition.
Officiellt datum för släppen är: 26 januari 2010

Blu Ray

SteelbookDVD


Collectors Edition


källa:jacksonthrill.se


åh vad jag vill ha filmen! :D


The Jacksons:American Dream Del 17

Ojj vad länge sen det var när jag laga in en del xD
Men här kommer iaf Del 17 Enjoy :)


Klipp från This is it!

Ojj näää nu kommer tårarna :o
 Och ni som inte tror han han fortfarande kunde sjunga
Så här kommer det när han sjunger Human nature! <3 Han är så underbar :( Saknar dig såå Michael!

hittade videon från: popkungen.blogg.se


The Jacksons:American Dream Del 16

Jaa vad annat kan jag säga :) Här är Del 16


THIS IS IT OFFICIELLA TRAILERN!

JAG DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HÄRREGUU!
Här är den riktiga trailen för This is it filmen!
Jag längtar såååååå till filmen nu! mycket mera än jag längtar till New moon! :O


hittade den härifrån


The Jacksons:American dream Del 15

Lessen att ja ha  updraderat så dåligt! >< men hinner inte jusst nu :(
Men här är iaf Del 15 :) Enjoy!Dancing the dream
Dancing the Dream: Poems and Reflections
är den andra boken skriven av amerikansk musiker Michael Jackson. Är en uppföljning av Moonwalk den publicerades 1992, någon gång efter utgivningen av Jacksons dangeours album.
Till skillnad från den första boken är det inte en självbiografi. Det är snarare en samling av tjugo dikter tjugu essays som består av olika frågor som världshungern, Hemlösa barn, och behovet av världsfreden.

Här kan ni beställa den på Engelska!

Någon som har läst den ? :)


This is it officiella postern!

Jaa här är den till filmen This is it som kommer i October :) Vad tycker ni om den ?


The Jacksons:American dream Del 14

Här kommer Del 14 :) Enjoy!

Glöm inte att rösta bloggen till veckans blogg Här! är nummer 4 :)


The Jacksons:American dream Del 13

Jaa,här kommer Del 13 :) bra film! så se på den :)


Boken Moonwalk av Michael JacksonBoken Moonwalk är skriven av Michael Jackson (1988)
ni kan beställa den här!

har tänkt själv beställa den :) någon som har läst den? är den bra? :D

Moonwalker (långt inlägg)Moonwalker, även känd som Michael Jackson: Moonwalker, är en amerikansk film
släpptes 1988 av sångaren Michael Jackson.

Rather than featuring one continuous narrative, the film is a collection of short films about Jackson, several of which are long-form music videos from Jackson's Bad album . Snarare än featuring en sammanhängande berättelse, är filmen en samling korta filmer om Jackson, av vilka flera är lång form musikvideor från Jackson's Bad album. The film is named after the dance technique known as the moonwalk , which was one of his trademark moves. Filmen är döpt efter den dansteknik som kallas Moonwalk, som var en av hans varumärke drag. The name of the dance move was dubbed by the media, not by Jackson himself; however, he did choose the title of the film himself. Namnet på dansen flytta dubbades av media, inte av Jackson själv, men valde han titeln på filmen själv.

The release of Moonwalker was originally scheduled to coincide with Jackson's 1987 album, Bad . Frisläppandet av Moonwalker var ursprungligen att sammanfalla med Jackson's 1987 album, Bad. During the theatrical release of Moonwalker , Jackson was also embarking on his first tour as a solo performer . Moonwalker was not released until January 10, 1989 on Home Video in the United States and Canada, just as Michael Jackson's Bad World Tour finished. Under teater frisläppande av Moonwalker, var Jackson också inleda sin första turné som solo performer. Moonwalker släpptes inte förrän januari 10, 1989 på Home Video i USA och Kanada, precis som Michael Jackson's Bad World Tour färdig. His tour was supposed to finish sooner, but postponed due to some vocal strain, so it went on until the last week of January 1989. Sin tur var tänkt att sluta förr, men sköts upp på grund av något sång stam, så fortsatte det tills den sista veckan i januari 1989. The film was released theatrically in Europe and South America, but Warner Brothers canceled plans for a theatrical release in the US for Christmas 1988. Filmen släpptes i Europa och Sydamerika, men Warner Brothers avbryts planerna på en biopremiär i USA inför julen 1988. The video sold more than 800,000 copies in the US by April 17, 1989. [ Videon sålt mer än 800.000 exemplar i USA av April 17, 1989.

Handling
Filmen består av ett collage av korta berättelser, snarare än som en sammanhängande berättelse. Each of the segments is described in the separate sub-sections below. Varje segment beskrivs i separata underavdelningar nedan.
 
Förband
Levande prestanda Jacksons låt "Man in the Mirror" fungerar som öppnar musiken till filmen. This short segment features a montage of clips of children from Africa as well as Mahatma Gandhi , Martin Luther King, Jr. , John Lennon , and other historical figures. Detta korta segment har ett montage av klipp med barn från Afrika liksom Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jr, John Lennon och andra historiska personer.

Bad
En parodi på musikvideon till Bad är titelspåret, med barn fylla de roller som olika personer från den ursprungliga klippet.

The video stars Brandon Quintin Adams of Mighty Ducks as the young Michael Jackson. Videon stjärnor Brandon Quintin Adams i Mighty Ducks som ung Michael Jackson. It also featured Jermaine Jackson, Jr. and a young Nikki Cox , who later starred in Unhappily Ever After and Las Vegas . Det framhävs också Jermaine Jackson, Jr och en ung Nikki Cox, som senare huvudrollen i Unhappily Ever After och Las Vegas. The singing group The Boys appeared as background dancers. Dr. Sången gruppen The Boys framträdde som bakgrund dansare. Dr Horrible's Sing-Along Blog co-writer Maurissa Tancharoen , future R&B star Bilal Oliver . Horrible's Sing-Along Blog co-writer Maurissa Tancharoen, framtida R & B-stjärna Bilal Oliver.
 
Speed Demon
Den "Bad" clip övergång till en andra kortfilm, kallad "Speed Demon", regisserad av claymation innovatören Will Vinton.This acts as the music video to the song Speed Demon. Detta fungerar som en musikvideo till låten Speed Demon. In the film, Michael, in an attempt to avoid overzealous fans (even The Noid ), disguises himself as a rabbit (named Spike), but ends up taunting the fans into chasing him. I filmen, Michael, i ett försök att undvika alltför nitiska fans (även The Noid), klär sig som en kanin (som heter Spike), men slutar smädar fansen i jagar honom. During the chase, he morphs into other celebrities, including Sylvester Stallone , Tina Turner and Pee-Wee Herman . Under jakten, morphs han i andra kändisar, bland annat Sylvester Stallone, Tina Turner och Pee-Wee Herman. After finally losing the fans, he removes the costume, which comes to life and challenges him to a dance-off. Efter att slutligen förlora fans, tar han den dräkt, som kommer till liv och utmaningar honom till en dans-off.

In the end, a policeman tells him he is in a "No Moonwalking Zone", and when Michael turns to point to Spike, the rabbit has already left. Till slut, säger en polis till honom att han är "Nej Moonwalking Zone", och när Michael blir att peka på Spike har kanin redan lämnat. The policeman then sarcastically asks for his autograph (as opposed to "signature") on the ticket. Polisen sedan sarkastiskt ber om hans autograf (i motsats till "signatur") på biljetten. Just as Michael is preparing to leave, the rocky crag in front of him morphs into Spike's head, who then nods to him, leaving Michael one-upped by his own alter-ego. Precis som Michael förbereder sig för att lämna den steniga klippa framför honom morphs i Spike huvud, som sedan nickar till honom, lämnar Michael en Upped av hans eget alter-ego. Nonetheless, he seems happy enough as he leaves. Ändå verkar han lycklig nog när han lämnar.

Michael wrote this song because he received a traffic ticket and arrived late to the recording studio. Michael skrev den här låten, eftersom han fick en trafik biljett och kom för sent till en inspelningsstudio. After telling Quincy about it, Quincy then told him to write how he felt about it therefore turning into a song later on. Efter berätta Quincy om det, sade Quincy då honom att skriva hur han kände det alltså förvandlas till en sång senare.

Leave Me Alone
Den femte delen av filmen är en kortfilm till låten "Leave Me Alone", och dragen en animerad musikvideo med fokus på mediernas intresse för Jacksons personliga liv, eftersom han ansåg att tabloid, media, press, paparazzi, etc. skulle inte lämna honom ensam. He feels that no matter what he does to prove his innocence, they will not leave him alone. Han anser att oavsett vad han gör för att bevisa sin oskuld, kommer inte lämna honom ensam. The video for the song won a Grammy in 1989 for Breakthrough, animated video, the only Grammy Award received for the album, Bad. Videon till låten vann en Grammy 1989 för Breakthrough, animerade video, den enda Grammy Award fått för albumet, Bad.

Smooth Criminal


Jackson spelar en välvillig gangster som använder sin makt, som ett brott fighter, för att skydda barnen i en anonym storstad. The film opens with a framing sequence depicting a scene linked to events occurring near the end of the film, in which a group of children (including Sean Lennon ) watch as Jackson exits a music store and is attacked by mobsters with machine guns. Filmen öppnar med en utformning sekvens skildrar en scen i samband med händelser som inträffar i slutet av filmen, där en grupp av barn (även Sean Lennon) titta på när Jackson lämnar en musikaffär och blir attackerad av ligister med kulsprutor. The film then backtracks to a scene of Jackson playing in a field with those children and their dog. Filmen då backtracks till en scen i Jackson spelar i ett område med dessa barn och deras hund. The dog runs away, but in their search for it, Jackson and the children uncover the lair of Mr. Hunden rymmer, men i deras sökande efter det, Jackson och barnen avslöja lya av Mr Big , Frankie Lideo ( Joe Pesci , as a parody of Michael Jackson's manager, Frank DiLeo ), a drug-dealing mobster with an army of henchmen, who wants to get the entire populace of Earth addicted to drugs, starting with children. Big, Frankie Lideo (Joe Pesci, som en parodi på Michael Jackson's manager, Frank DiLeo), en narkotikaförsäljning gangster med en armé av hejdukar, som vill få hela befolkningen på jorden beroende av droger, börja med barn. 
 
Come Together
Filmen avslutas med Jackson gör en cover på Beatles låten "Come Together". One of the child actors in this movie is Sean Lennon , son of John Lennon . En av de barn aktörer i den här filmen är Sean Lennon, son till John Lennon. Released as the B-Side to " Remember the Time " in January 1992 and a slightly different version appeared on the 1995 release of the HIStory album, on disc 2. Släppt som B-sida till "Remember The Time" i januari 1992 och en något annorlunda version dök upp på 1995 frigörandet av HIStory albumet, på disk 2.Någon annan som har sett filmen än jag? :) vad tyckte ni om den?


The Jacksons:American dream Del 12

Sorry för dålig uppdatering idag! men här kommer iaf Del 12 :)
Enjoy!

The Jacksons:American dream Del 11

Sorri fö inge uppratering ida har hafft fullt upp
men här kommer Del 11 ! :) woho snart över halva filmen


The Jacksons:American dream Del 10

Här kommer Del 10!


The Jacksons:American dream Del 9

Här kommer del 9!

Captain EoCaptain EO
är en 3-D film med  Michael Jackson som huvudroll och regisserad av Francis Ford Coppola som visas på Disneys nöjesparker i 1980-talet och 1990-talet.

Filmen handlar om att Captain Eo (Michael) och hans rymdskeppsgäng har ett uppdrag att leverera en gåva till en ond alienledare, Witch Queen, till hennes hem. Captain Eo's gäng består av hans lilla medhjälpare Fuzzball, the double headed navigator, piloterna Idee och Odee, roboten Major Domo som har kontroll över säkerheten, den lilla roboten Minor Domo och den klumpiga elefantliknande figuren Hooter som alltid lyckas förstöra uppdragen.
Filmen innehåller två låtar, som på den tiden var nya, "We are here to change the world" och "Another part of me". "Another part of me" dök upp på Michaels album "Bad" året efter.
Filmen innehåller många specialeffekter så som lasereffekter, rökeffekter osv som är till för att publiken ska få en verkligare upplevelse. På grund av alla specialeffekter så kostade den 17 minuters långa filmen väldigt mycket pengar, $30 miljoner för att göra hela filmen. När filmen gjordes var det den dyraste filmen som nånsin gjorts som kostade mest pengar per minut, ungefär $1.76 miljoner per minut.

Så här är den!

Del 1


 
Del 2

The Jacksons:American dream Del 8

Lessen för dålig uppdratering idag! har varit borta nästan hela dagen!
men här kommer del 8 iaf :)

Tidigare inlägg
RSS 2.0